Slide Gjennom våre spill forbedrer vi
næringslivets evner til å takle
kriser og løse kompliserte
oppgaver
Slide Calm in Crises er spillet for bevisstgjøring og læring, for at ansatte skal takle alle typer kriser som Phising, løsepengevirus, brann, dødsfall, hacking, trakassering, varsling m.m.
Om e-sport for business

Vi er et nystartet norsk selskap med globale ambisjoner som leverer virtuelle, nettbaserte spill/spillverktøy for simulering av business- og krisehåndteringsscenarier. Våre spill er laget for team innen privat og offentlig sektor samt utdanningsinstitusjoner og er et verktøy til å øve på samhandling og forretningsutførelse mens spillerne blir utsatt for forskjellige grader av stress.

 

Våre løsninger er basert på, og skal bidra til å hjelpe virksomheter å implementere, best practice-rutiner fra forretningslivet, organisasjonspsykologi og kriseberedskap. Vi ønsker å utvikle spill som på den ene siden tilbyr lystbetont og realistisk læring for den enkelte bedrift eller organisasjon, og på den andre siden er så målbart, engasjerende, variert og konkurransepreget at det egner seg for ulike e-sportsarrangementer.

 

E-sport for Business AS består av et håndplukket team med spisskompetanse fra forretningslivet, juss, organisasjonspsykologi/krisehåndtering, gaming og e-sport.

logo e-sport for business

I Calm in Crises vil man bli stilt overfor ulike scenarier som krever at man treffer de riktige beslutningene ved ulike og aktuelle kriser som kan oppstå i virksomheten. Ved å spille Calm in Crises vil man – både som enkeltperson og som del av en gruppe – kunne øve opp de egenskapene og ferdighetene man trenger for å møte disse krisene. Jo flere ganger man spiller, desto mer vil man lære og bli mer mentalt forberedt på å takle det uventede.

Kriser som oppstår i Calm in Crises, kan være:

– Phishing

– Løsepengevirus

– Brann

– Compliance

– Hackingangrep

– Sykdom/epidemi/pandemi

– Kontokapring

– Verdikjedeangrep

– Sikkerhetshendelser

– Miljøkatastrofe

Ved å spille dette spillet vil individene være forberedt på å håndtere fremtidige kriser.

Hensikten er å bidra til å bygge en defacto-standard for å håndtere kriser

og være bedre forberedt på å takle ukjente situasjoner som kan skade selskapets

omdømme, en persons velvære og samfunnet vårt.

Om oss
CEO

Steinar Lie

Steinar er advokat og juridisk rådgiver. Han er spesialist på immaterialrettslige spørsmål, både sikring og håndheving av rettigheter, herunder har han svært bred prosesserfaring. Han har også bred erfaring med kontraktsrett. Hans klienter omfatter store internasjonale konsern og små og mellomstore norske bedrifter. Hans ekspertise bidrar blant annet til å utforme scenarier der juridiske problemstillinger må håndteres i en krisesituasjon. 

 

LinkedIn profil

RÅDGIVER  TEKNOLOGI

Stefano Holguin

Stefano er i dag landssjef for SAP Norge. Stefano har en mastergrad i industriteknikk og en bachelor i maskinteknikk. Stefano har jobbet de siste 30 årene med programvareselskaper (både internasjonale og lokale, etablerte og nyetablerte). Han har en kombinasjon av forretnings- og tekniske ferdigheter som han bringer til problemløsning.

 

LinkedIn profil

Styremedlem/Rådgiver

Lars Kolberg

Med tjuefem års erfaring innen disruptiv teknologi, salgsledelse og ledelse har Lars en bevist evne til å forstå kompleksiteten i forretningsprosesser og organisasjoner på tvers av bransjer. Lars har deltatt i å utvikle, iverksette og gjennomføre effektive salgs- og markedsføringsstrategier for mange virksomheter. 

 

LinkedIn profil

Rådgiver krisehåndtering og organisasjonsprykologi

Ole Andre Bråten

Ole Andre Bråten er ekspert på bedriftskrisehåndtering, krisekommunikasjon, beslutningstaking, ledelse og organisasjonspsykologi. Bråten har lang erfaring med å implementere nye digitale verktøy – og digital transformasjon, fra bedriftens (lokale) til nasjonale nivå, samt en pålitelig rådgiver for store selskaper, fra utvikling til utførelse. Ole Andre snakker ofte om temaene sikkerhet, teknologi, spenst, endring og transformasjon, og har skrevet flere bøker om disse temaene

 

LinkedIn profil

Rådgiver gamification

Jan Birkeland

Jan har en omfattende bakgrunn innen både spill og redaksjon og er i dag redaktør i Computerworld Norge. Med bakgrunn fra forsvaret og høyere utdanning innen kommunikasjon fra Auckland, New Zealand, har Jan siden hatt seniorroller i publisering med blader som Computerworld og PC World. Han jobbet også som produksjonskoordinator med Funcom gjennom utgivelsen av AAA-spill som Conan og The Secret World.

om spillene våre

Vi lager spill med mening som på en engasjerende måte setter spillerne i stand til å takle det uventede og kompliserte til det beste for virksomheten og bedriftens lønnsomhet.

 

Vi gjør det motiverende og lystbetont for ansatte å lære seg til å løse komplekse oppgaver som både er realistiske og essensielle for virksomhetens lønnsomhet og utvikling. Øvelse gjør mester, derfor vil man lære underveis i spillet. Man vil se konsekvensene av de valgene man tar, og ved å spille flere ganger blir man stadig mer kompetent.

Våre metoder lærer deltakerne på en underholdende måte å være forberedt på uforutsette hendelser; ta raske beslutninger, ta lederskap (for seg selv og andre) og vise strategisk kompetanse. Alle lærer og utvikler seg fra det nivået de står på i retning av å bli den beste og mer bevisste utgaven av seg selv. Spillene er inkluderende, de gir alle en mestringsfølelse og de er nyttige både for de enkelte deltakerne og virksomheten de er ansatt i. Alle avgjørelser man tar, får klare konsekvenser og bringer spilleren videre på veien mot bedre kompetanse på området det aktuelle spillet handler om. Jo flere ganger man spiller, jo mer kompetent blir man – både som individ, som team og i arbeidssituasjonen. 

Spillene foregår digitalt og kan spilles hvor som helst og når som helst. De egner seg for teambuilding, til konkurranser internt og eksternt og for enkeltspillere, og de er tilgjengelige for alle typer organisasjoner.  

logo e-sport for business
kontakt oss

Vil du vite mer?

Bruk kontaktskjemaet eller send en mail til enten info@calmincrises.com eller

info@e-sportforbusiness.com

Besøksadresse:

Bernt Balchens vei 16

1364 Fornebu

Kontakt oss